LINGUAFIX

SKRYWERS VAN TESISSE OF PROEFSKRIFTE

Ek het verskeie tesisse en proefskrifte geredigeer in navorsingvelde soos ingenieurswese, geografie, afstandswaarneming, GIS, bosbou, opvoedkunde, sielkunde en vele meer. Ek is vertroud met die verwysingsstyle van Harvard en APA, maar kan ook ander gespesifiseerde style nagaan en toepas.

 

Die redigering van tesisse en proefskrifte behels:

 

  • Korrigering van grammatika, interpunksie, spelling en taalgebruik
  • Nagaan van konsekwentheid in styl en toon
  • Die uitwys verwarrende of dubbelsinnige sinstrukture en verkeerde woordkeuses
  • Die identifisering van onvoltooide sinne of frases
  • Die uitwys en uithaal van oortolligheid en omslagtigheid
  • Die identifisering van enige probleme met inhoud of struktuur

 

Op versoek kan ek ook

 

  • Opsommings vertaal
  • Die proefskrif of tesis tegnies versorg (verwysings nagaan en die teks formateer)

 

 

 

Kontak my asseblief om jou vertaal- of redigeerbehoeftes te bespreek of oor slypskole, kostes en omkeertye uit te vind.

Helene van Niekerk  | +27 82 681 6232  |  vnhelene@gmail.com